Om Waders 2 Ukraine

Waders 2 Ukraine är ett projekt som går ut på att samla in gamla vadare och laga dem, om det behövs, och sedan skicka dem till Ukraina.

I Ukraina har man höst och vår en form att lersäsong (Rasputitsa) som gör skyttegravarna extremt blöta och lerig. Att då kunna få dra på sig ett par vadare som gör att man håller sig torr är guld värt.

När du vill skicka ett par vadare till oss. Läs detta först skicka vadare.

-”Vi vill inte ha dina pengar, vi vill ha dina gamla vadare.”

Alla ekonomiska transaktioner sköts av flugbindning.com. Detta för att det redan finns en infratruktur uppsatt som fungerar för att hantera betalningar, produkter mm.

Vi vill inte ha in några ”lösa” pengar. Alla donationer ska vara kopplade till produkter. Då blir det rakt och tydligt och inget Röda korset-flum om var pengarna tar vägen.

I webbutiken finns ett antal produkter som är speciellt uppsatta för Waders2Ukraine underkategorin med samma namn. Det kan vara lagningskit, vadare, underställ, vantar mm. Produktutbudet kommer att variera över tid. Alla produkter köps styckevis eller delas upp i andelar om minst 100 kronor. Anledning till att det inte går att ha billigare andelar är att då får betalningsleverantören onödigt mycket av andelssumman.